Hjälp för dig som är i behov av CE-märkning

Om du befinner dig inom tillverkningsindustrin eller vill sälja dina produkter på en större marknad ligger EU nära tillhands. Förutom att den inre europeiska marknaden erbjuder många affärsmöjligheter finns också betydligt större kundpotential jämfört med svenska marknaden.

Trots att handel inom ramen för den europeiska marknaden är omfattad av olika regler finns även särskilda produktkrav som heter CE märkning. Många gånger behöver du en sådan märkning för att komma igång och sälja dina produkter inom EU.

När behöver du CE märkning

Om du har bestämt dig för en etablering på den europeiska marknaden är det oerhört viktigt att hålla koll på reglerna. I nuläget finns särskilda EU-krav för 25 olika produktkategorier som alla behöver en CE-märkning. Det är framförallt produktkategorier inom hälsa, miljö och säkerhet.

Lagstiftningen inom EU uppdateras i högt tempo. Därför är det också allt fler sektorer som blir omfattade av krav på CE-märkning. Du som företagare har ett ansvar för att hålla koll på vilken lagstiftning som gäller och vilka produkter som kräver CE-märkning. Det här kan vara snårigt och det kan vara lönt att ta in professionell hjälp. Du kan spara både tid och pengar genom att ta hjälp av experter som kan ge råd om CE-märkning.

Fördel med solel för företaget

Solel är byggt på energiförbrukning där du också på egen hand kan producera el via solpaneler, vilket drivs av solenergi.

Framtiden är här vilket för med sig en omställning mot förnyelsebara energikällor. Förutom att du bidrar till en hållbar framtid kan du också tjäna pengar med solel. Dessutom har det i takt med den tekniska utvecklingen blivit allt enklare att installera solpaneler på taket.

Hur företaget kommer igång med solpaneler

Solenergi handlar inte bara om grön el utan om att bli självförsörjande. Oavsett om du har ett aktiebolag eller precis kommit igång med enskild firma är det smidigt att installera solpaneler. Trots att många försöker på egen hand är det bäst att anlita erfarna experter som hjälper dig att komma igång så du kan få samtliga fördelar med solpaneler.

När du väl bestämt dig kommer, solceller som är en del av solpanelerna, bli installerat på taket. Dessutom får ditt företag omedelbar energiförsörjning genom växelriktare. Elen går direkt in till kontoren där ni jobbar via en elcentral. Förutom att företaget får grön el har du möjlighet att sälja företagets överskottsel och bli en miljöhjälte.

Du kan anlita experter via nätet och få råd kring vad som passar ditt företag. Bli en miljöhjälte och tjäna pengar under äventyret mot en miljövänlig framtid.

Skaffa hjälp med din digitala marknadsföring

Världen är numera digital. Människor ser på film online, umgås online och handlar online. Detta innebär att konsumenterna nu även behöver bli nådda digitalt för att du som företag ska bli sedd.

Om du vill nå ut till en stor målgrupp räcker inte en annons i tidningen. Snarare behöver den annonsen i sådana fall dyka upp när en blivande konsument läser en artikel online. Ännu hellre är dock att den dyker upp i din potentiella kunds flöde på sociala medier. Du behöver använda dig av digital marknadsföring.

Fördelar med digital marknadsföring

Det finns många fördelar med att marknadsföra dig online. Bland annat att du faktiskt kan få siffror lätt på hur många som sett din annons, och hur många som klickat. Dessutom kan du lätt nå ut till en bred målgrupp, och du kan även välja exakt vilka som ska se din annons när du använder sociala medier som du bör. Även kundkontakten förbättras, då du lätt kan se synpunkter och även besvara frågor och kommentarer.

Svårigheter med digital marknadsföring

Trots alla fördelar finns det såklart nackdelar. Främst att det inte är helt lätt att använda sig av digital marknadsföring. Du behöver kunna skapa engagerande content och inlägg för att lyckas. Därför rekommenderar jag dig att anlita experter till hjälp. Lycka till!

Factoring för snabbare kassaflöde

Factoring är en finansiell transaktion där ett företag säljer sina fordringar till ett finansiellt företag (en faktor) för att omedelbart därefter få betalt. Faktorn samlar in betalning på fordringarna från företagets kunder.

Ett företag väljer givetvis factoring om det vill få kontanter snabbt, snarare än att vänta på fakturans sista betaldag. I svensk lag är kredittiden normalt 30 dagar, men företaget har rätt att överenskomma en kortare kredittid med kunden. Vanlig kredittid är numera tio dagar. Ett exempel på de som arbetar med factoring är Krea. Där det går att få mer information om vad som gäller och de kan även hjälpa dig som  företagare.

Bygger kontantsaldo

Factoring gör det möjligt för företag att bygga upp sitt kontantsaldo samt betala eventuella utestående åtaganden. Därför hjälper factoring företag att frigöra kapital som är bundet i kundfordringar och överför även standardrisken för fordringarna till faktorn.

Vad kostar det?

För att täcka sina kostnader tar factoringföretag ut det som vi kallar en ”factoringavgift”. Avgiften är en procentsats av samtliga de fordringar som är med i transaktionen. Priset som faktureringsföretag tar ut beror sammanfattningsvis på:

  • Branschen som företaget befinner sig i
  • Volymen på fordringar som ska tas med i beräkningen
  • Kvaliteten och kreditvärdigheten hos företagets kunder
  • Utestående dagar i fordringar (genomsnittliga utestående dagar)

Javisst, factoring kostar några procent av fakturabeloppet. Men om du istället får loss kontanter så kan du öka omsättningen och på så sätt vinna tillbaka den kostnaden.

Stor renovering på gång

Åren går och fastigheter behöver ses över och det kanske är en stor renovering på gång. Vissa saker kanske måste fixas efter en kortare period medans andra saker bör renoveras efter längre tid. Stambyte är något som behöver göras efter 30 år i en fastighet.

Det gäller att man räknar med att det kommer en stor renovering framöver och är man en bostadsrättsförening så gäller det att man har ekonomi för detta. Se till att anlita experter som utför dessa arbeten. För varje månad så betalar de som köpt rätten att bo i lägenheterna in en summa till föreningen och det är viktigt att man håller föreningens ekonomi på stadig fot så att säga. Man ska se till så att man bygger upp en grund i ekonomin som kan klara av delar i de renoveringar som bör göras.

Varje år så hålls det årsstämma och det är då som de stora besluten ska tas i den bostadsrättförening som ni driver. Det är viktigt att ni har en underhållsplan för era fastigheter och att det finns ekonomi för att underhålla och renovera. Vissa saker kan bli mer kostsamma än andra saker. Då kan det vara bra att ha samlat i ladorna så de dyra och kostsamma renoveringarna kan betalas.

Bra arbetsmiljö

Varje dag på jobbet ska kännas helt trygg. Det är där den dagliga arbetsmiljön finns och det är av största vikt att den är så bra som möjligt för att de som arbetar där ska kunna utvecklas och må bra under hela sin yrkesverksamma tid.

Lagkrav som styr din rätt till hälsa

Kraven på en allt bättre arbetsmiljö ökar stadigt och det är viktigt att alla som befinner sig på en arbetsplats har de bästa förutsättningarna för att utföra sitt arbete utan att det sliter på kroppen.

I Sverige finns det en lag, Arbetsmiljölagen, som talar om vilka allmänna krav som gäller på arbetsplatsen. I lagen står det bland annat att det är arbetsgivaren som är ansvarig för att se till att det blir en bättre arbetsmiljö.

Ergonomi som förutsättning

Ergonomi på arbetsplatsen blir en alltmer viktig fråga. Mycket arbete utförs ståendes på hårda golv, vilket sliter på rygg, ben och fötter. En ståmatta kan i de fallen underlätta för kroppen och ge mer energi att utföra de arbeten som ska bli gjorda.

Om du vill förbättra arbetsmiljön och är i behov av gummimattor för lyft eller arbete som innebär mycket stående på hårda golv, klicka dig vidare här för mer information om de olika produkterna.

Jobb där kraftfulla maskiner behövs

Ibland när man renoverar en större fastighet så kommer det jobb där kraftfulla maskiner behövs. Det kan ske man inte har tillgång till själv utan blir tvungen att anlita andra för att exempelvis utföra håltagning i betong för fläktsystem, VVS, elektriska installationer eller annat.

Det kan vara ett stort ingrepp att ta hål i betong och speciellt om det det är flera hål som ska tas i fastigheten. Ta kontakt med expert på området håltagning i betong för den mest effektiva lösningen. Det kan också vara fråga om att ta upp för nya fönster och man måste såga i betong för att få upp de öppningar man behöver för nya fönster. Det är ett ganska omfattande arbete med detta men med hjälp av duktigt folk och rejäla maskiner så kan detta genomföras.

Som byggföretag så har man kanske inte möjligheten att kunna utföra vissa saker utan blir tvungna att anlita andra företag för att detta ska utföras på ett säkert och professionellt sätt. Det kan också vara så att man behöver hjälp med att borra i betong då ett nytt trappräcke ska sättas. Detta kan innebära att man också behöver professionell hjälp med detta. Det kan vara rätt krävande att borra dessa hål i ett trapphus om det är flera våningar. Se till att anlita de som kan utföra detta på ett snabbt och effektivt sätt.

Vikten att marknadsföra ditt företag

Oavsett vad du säljer eller vad du vill nå ut med är en förutsättningar för att lyckas att synas. Det innebär självklart inte en direkt framgång bara för ditt företag syns utan det ska synas på rätt ställe, i rätt sammanhang för rätt målgrupp. Mycket av marknadsföring handlar om att bygga upp bra kundrelationer och på så sätt få ett bra rykte. Det finns många olika strategier för ett företags marknadsföring.

Marknadsföringens syfte

Det finns en missuppfattning med marknadsföring att den endast handlar om att kunden ska köpa företagets produkter eller tjänster. Det handlar mer om att göra en analys av kundernas behov och på så sätt kunna rikta marknadsföringen mot produkten eller tjänsten som motsvarar kundens önskemål eller behov. Kunderna kommer inte hitta ditt företag utan att företaget har en planerad marknadsföring som är anpassat för just ditt företag.

Experthjälp

Som du förstår krävs det mycket energi, analyser och framförallt tid och kunskap när det kommer till att marknadsföra ditt företag. Det är också viktigt att det blir rätt eftersom att framtiden hänger på att kunderna får upp ögonen för företaget och känner ett behov för produkterna eller tjänsterna som du erbjuder. Att ta hjälp från experter är ett smart steg att ta när det kommer till marknadsföringen.

Få hjälp med renovering av sin fastighet

Det kan vara som enskild, som företagare eller en bostadsrättsförening som är i behov av renovering av sin fastighet. Själv kanske man varken har kunskapen eller den tid det krävs för att exempelvis utföra ett stambyte eller annan stor åtgärd i den fastighet som man äger.

Då är det en stor fördel att det finns experter inom orådet och kan hjälpa till vid det stambyte som behöver genomföras. Det är ett stort ingrepp och det är mycket runt omkring som ska ordnas för att allt ska gå enligt planerna. Frakka är en konsultbyrå med massor med år av erfarenhet av stambyten. De kan detta som ett rinnande vatten och kan även hjälpa till med finansiering om det skulle behövas. Överlämna ert projekt till Frakka och ni kan sitta lugnt i båten tills allt är avklarat. Med hjälp av Frakka så blir ert stambyte ett nöje och ett väl utfört arbete. En inledande gratis konsultation kan ni kosta på er.

Ensam är inte alltid stark utan det kan finnas saker som man har ett behov av hjälp med. Tillsammans med erfarna konsulter, hantverkare och andra så blir jobbet gjort betydligt snabbare än om man själv skulle drivit detta projekt. Saker som man aldrig gjort tidigare och man har lite kunskaper om har en förmåga att ta tid om man ska göra allt själv. Överlåt dessa projekt till konsulter och hantverkare att lösa så blir det så mycket bättre. Lyssna på det tips och råd som ges från konsultfirma och sätt er in så mycket som ni kan i det projekt som ska genomföras så får ni en bättre förståelse hur det hela fungerar.

Så kommer du igång med sociala medier

Då 91 % av alla svenskar använder Internet dagligen finns det knappast något företag som överlever utan att synas i sociala medier. Det är inte ett nödvändigt ont, utan ett utmärkt sätt att bredda kundbasen, hitta nya målgrupper och knyta starkare band med dina existerande kunder. Här följer lite tips för dig som vill börja eller helt enkelt stärka ditt företags närvaro på sociala medier!

Se till att kunderna hittar dig

En fördel med sociala medier är att det är gratis att komma igång. Om du inte redan skapat en företagssida på sociala medier så gör du det enkelt via respektive plattform. Där fyller du bland annat i information om hur kunderna kommer i kontakt med dig. Om du behöver hjälp och stöd med vad din sida bör innehålla kan du klicka dig vidare på nätet för att få tips och råd.

Kom igång med marknadsföring

När du väl har skapat en företagsprofil brukar det vara relativt lätt att komma igång med marknadsföring. Du kan till exempel fokusera på att lägga ut säljande bilder och texter eller starta tävlingar för att engagera dina följare. Du kan också satsa på betald annonsmarknadsföring. Google Digitalakademin har några grundläggande guider, men i många fall lönar det sig att ta hjälp av en sociala medier-expert.