Styrelsen – Välj rätt för företaget

För det lilla företaget med en enda ägare och ett fåtal medarbetare kan valet av styrelse vara ganska enkelt. Men när företaget växer då ökar också behovet av en styrelse som verkligen kan hantera sitt uppdrag och leda företaget vidare mot nya framgångar. Att välja en styrelse, eller rekrytera rätt medlemmar, är inte alltid helt enkelt och det kan krävas en hel del tankemöda under rekryteringsprocessen.

Så vad ska man då tänka på? En felrekrytering kan orsaka stora kostnader för företaget och innebära att den förväntade framgången uteblir. Att arbeta i en styrelse är många gånger ett mycket tufft arbete som inte passar alla. Därför kan det vara svårt att själv, som tämligen ny företagare, veta vad man ska leta efter. Det är inte heller helt enkelt att själv veta exakt vad man ska leta efter i samband med denna typ av rekrytering då den trots allt skiljer sig en del från den vanliga anställningen. Det finns därför firmor som företagare kan anlita för att få hjälp med att rekrytera styrelse.

Du kan förstås själv sköta rekryteringen, men att veta hur man gör rätt rekryteringar till styrelsen är bland de viktigaste egenskaperna hos en företagsledare. Att välja rätt är bland de viktigaste du gör för ditt företag. Ledningen är en av de viktigaste beståndsdelarna i ett företag. Visst de anställda är naturligtvis en viktig kugge i maskineriet men utan en bra ledning så spelar det ingen roll hur bra anställda du har. Se till att omge dig av duktiga personer både som anställda i styrelse men också vanligt anställd personal så kommer företaget att fungera bäst.

Det finns då några saker att hålla i minnet innan du ens börjar själva rekryteringsprocessen. Starta alltid med en behovsanalys. Vad behöver företaget för kompetens? Tanken är sedan att denna behovsanalys ska ge en lista med de krav och kompetenser som företaget behöver ha in i styrelsen. Tänk också på att det allra bästa är att ha en kombination av kompetenser eftersom detta ger en välbehövlig bredd åt styrelsen. När du nu vet vad det är ditt företag behöver så är det dags att ta tag i rekryteringen. Denna process liknar den som du använder vid anställning av medarbetare med annonsering, intervjuer och urval. Matcha dessa mot din kravspecifikation och kompetensbehov, och du har förhoppningsvis hittat rätt medlem till din styrelse.