Entreprenadtjänster och företagande

Inom samhället finns många olika områden där företagande och samhälle går hand i hand. Genom att utnyttja de resurser som finns, kan företagare bygga upp bra tjänster, där samhället kan ingå med arbetskraft, leverantörer, marknad och konkurrens. På den här sajten kommer olika delar inom företagande och entreprenad behandlas i informativt syfte.

construction Services

Inom företagande finns det många olika aspekter att ta hänsyn till och arbeta efter. I ett större företag arbetar man ofta utifrån ett annat perspektiv än i de mindre, då man i de flesta fall har större tillgångar till resurser och dessutom ofta har en bredare översikt över rådande marknad.

Oavsett storleken på företaget, är det bra att besitta kunskaper inom en rad olika områden, för att kunna utveckla, bredda och nå ut till den tänkta marknaden. Ibland kan man behöva ta hjälp för att nå de mål man satt för sitt företag. Hjälp kan handla om att bygga upp en besöksvänlig hemsida, få hjälp med ekonomin, hjälp med personalrekrytering och vidareutbilda personalen till exempel.

Många företag arbetar utifrån entreprenadtjänster, där de utför arbeten till beställare. Det finns olika former av entreprenad, som exempelvis:

Utförandeentreprenad

Beställaren upphandlar med entreprenören, som tar på sig att utföra arbetet som beställaren tagit fram bygghandlingar för, så som beskrivningar och ritningar. Vanligtvis sätts ett fast pris på arbetet eller på en så kallad löpande räkning. Entreprenören kan också anlita en underentreprenör för att utföra arbetet. Beställaren är ansvarig för konstruktionen, medans entreprenören enbart för att arbetet ska vara enligt beställarens handlingar.

Totalentreprenad

Här är det entreprenören som genomför projekteringen och beställaren har endast lämnat ifrån sig ett enklare underlag, där funktion framgår, men inte exakt hur det ska vara.

Styrd totalentreprenad

Här fungerar det i stort som med totalentreprenad, men beställaren har specificerat en eller några delar i entreprenaden. Det kan röra sig om att använda sig utav en speciell sorts dörrar eller hissar, vilket i sig försämrar läget för entreprenören, som måste se till att konstruktionen och den totala funktionen inte försämras av delarna.

Funktionsentreprenad inom industriellt byggande

Här får entreprenören utgå från beställarens mål, som är skrivna i funktionella termer. Det är sedan upp till entreprenören att hitta lösningar till de funktionella krav som beställaren satt.  Det kan också vara så att entreprenören står för underhåll och drift en period efter att projektet har avslutats.