Bygga ut, bygga om, bygga till

Som företagare så kanske man idag sitter med en fastighet som inte är speciellt anpassad efter den verksamhet man bedriver. Det kanske gjorde det en gång i tiden då verksamheten så annorlunda ut. Idag så kan det ha moderniserats så att man inte är i behov av samma lokaler eller så att man växt som företag så därför så skulle det behövas byggas ut för att få de lokaler som företaget idag behöver.

Om ni ska renovera den befintliga lokalen så gäller det att kolla upp vilka regler som gäller för den typ av verksamhet som bedrivs. Är det några speciella föreskrifter som måste följas så är det viktigt att allt blir rätt från början. Är det utbyggnad det är frågan om så ska även ett bygglov ansökas för detta. Hos Boverket finns det mer information angående detta. Ta kontakt med er kommun för att ansöka om bygglov och även om ni har andra frågeställningar angående er byggnation av lokaler.

Har ni befintlig kunskap inom företaget för att renovera och bygga om och till så kanske det kan vara en bra lösning. I annat fall så finns det duktiga entreprenörer som gladeligen tar på sig dessa typ av arbeten. Du kan tipsa den hantverkare som anlitas om ett bra företag med tak- och väggplåt som finns att hitta hos Falsat. Ta kontakt med det företaget och be om offert till ert bygge på någon form av takbeläggning som säkert skulle fungerar för er ut- eller tillbyggnad eller om ni enbart planerar att lägga om taket.