Styrelsen – Välj rätt för företaget

För det lilla företaget med en enda ägare och ett fåtal medarbetare kan valet av styrelse vara ganska enkelt. Men när företaget växer då ökar också behovet av en styrelse som verkligen kan hantera sitt uppdrag och leda företaget vidare mot nya framgångar. Att välja en styrelse, eller rekrytera rätt medlemmar, är inte alltid helt enkelt och det kan krävas en hel del tankemöda under rekryteringsprocessen.

Så vad ska man då tänka på? En felrekrytering kan orsaka stora kostnader för företaget och innebära att den förväntade framgången uteblir. Att arbeta i en styrelse är många gånger ett mycket tufft arbete som inte passar alla. Därför kan det vara svårt att själv, som tämligen ny företagare, veta vad man ska leta efter. Det är inte heller helt enkelt att själv veta exakt vad man ska leta efter i samband med denna typ av rekrytering då den trots allt skiljer sig en del från den vanliga anställningen. Det finns därför firmor som företagare kan anlita för att få hjälp med att rekrytera styrelse.

Du kan förstås själv sköta rekryteringen, men att veta hur man gör rätt rekryteringar till styrelsen är bland de viktigaste egenskaperna hos en företagsledare. Att välja rätt är bland de viktigaste du gör för ditt företag. Ledningen är en av de viktigaste beståndsdelarna i ett företag. Visst de anställda är naturligtvis en viktig kugge i maskineriet men utan en bra ledning så spelar det ingen roll hur bra anställda du har. Se till att omge dig av duktiga personer både som anställda i styrelse men också vanligt anställd personal så kommer företaget att fungera bäst.

Det finns då några saker att hålla i minnet innan du ens börjar själva rekryteringsprocessen. Starta alltid med en behovsanalys. Vad behöver företaget för kompetens? Tanken är sedan att denna behovsanalys ska ge en lista med de krav och kompetenser som företaget behöver ha in i styrelsen. Tänk också på att det allra bästa är att ha en kombination av kompetenser eftersom detta ger en välbehövlig bredd åt styrelsen. När du nu vet vad det är ditt företag behöver så är det dags att ta tag i rekryteringen. Denna process liknar den som du använder vid anställning av medarbetare med annonsering, intervjuer och urval. Matcha dessa mot din kravspecifikation och kompetensbehov, och du har förhoppningsvis hittat rätt medlem till din styrelse.

Att starta ett aktiebolag

En av de mest populära företagsformerna idag är aktiebolag. Det finns många anledningar till varför man bör välja denna form och här tänkte vi titta lite närmare på detta och hur det går till att starta ett aktiebolag.

För- och nackdelar

Det finns både för- och nackdelar med aktiebolag. En av de största fördelarna är att bolaget och dess ägare är separata juridiska personer, vilket är ett stort skydd för ägarna som privatpersoner och skiljer dessa tydligt. Ägaren av ett aktiebolag är heller inte personligt ansvarig för bolagets skulder. Skulle företaget gå under riskerar man i regel att endast förlora aktiekapitalet, även om det finns undantag.

En av de tydligaste nackdelarna är ju att det är dyrare att starta ett aktiebolag än en enskild firma då man behöver ett aktiekapital. Det finns även ett större krav på administration i ett aktiebolag då man måste lämna in en årsredovisning varje år, och detta innebär även högre offentlighet. Slutligen är det mer komplicerat att lägga ned ett aktiebolag än en enskild firma. Läs mer om detta hos Citadellet Likvidationer AB.

Hur det går till

När man väl beslutat att starta ett aktiebolag behöver man upprätta en stiftelseurkund och en bolagsordning. Stiftelseurkunden ska innehålla det följande:

 • datumet den skrevs
 • hur mycket varje aktie kostar vid grundandet
 • hur många aktier som varje stiftare tecknar till sig
 • vilka som ska sitta i styrelsen och deras personuppgifter
 • namnet man har valt för aktiebolaget
 • om man betalar aktierna med apportegendom

Bolagsordningen ska i sin tur innehålla:

 • aktiebolagets namn
 • orten där bolagsstämman ska hållas
 • hur kallelsen till bolagsstämman ska ske
 • vilka ärenden som ska finnas med på årstämman
 • vilken verksamhet företaget ägnar sig åt
 • det registrerade aktiekapitalet
 • antalet aktier
 • hur många styrelseledamöter bolaget har
 • antingen antalet revisorer eller om bolaget inte ska ha en revisor
 • räkenskapsåret

Med dessa uppgifter klara kan man sedan gå vidare med att teckna aktier i företaget. Det är dock inte ett krav att varje stiftare faktiskt tecknar aktier i företaget. Man kan betala aktierna genom att sätta in pengar i ett speciellt konto just för detta. Aktiekapitalet för ett privat aktiebolag är minst 50 000 och 500 000 för ett publikt.

Ta sedan kontakt med banken som bolaget satt in kapitalet på. De kommer att behöva ta fram ett bankintyg som ska skickas in till Bolagsverket. De flesta banker kan dock lämna ett intyg direkt i e-tjänsten om man använder Bolagsverkets sådan.

Allt som är kvar då är att registrera företaget hos Bolagsverket, vilket måste göras senast sex månader efter alla stiftare har skrivit på stiftelseurkunden, och vänta på att Bolagsverket beslutar om registrering och ger företaget ett organisationsnummer.

Utrusta din egen verkstad

Det kanske känns enkelt att starta en egen verkstad men det finns mycket att tänka på både gällande kapital och den utrustning du behöver för att underlätta och klara av ditt arbete.

verkstad

Idag spelar det ingen roll om du har all kompetens som krävs, det ställs höga krav på utrustningen och den lokal du ska använda och det är viktigare att du ser till att du har den rätta utrustningen istället för mycket utrustning. Kvalitét före kvantitet. Detta kommer att underlätta för dig och spara både din tid och din kropp i det långa loppet.

Då mycket av arbetet sker med bilen i luften så är billyften ett måste idag oavsett vilken typ av mekaniker du är. Även utrustning för att byta däck eller auto scanner för att snabbt kunna hitta vilket problem bilen har behövs då dagens bilar är fulla med elektronisk utrustning. Du behöver diagnostikutrustningen även om du bara ska göra en vanlig service på bilen. Biltillverkarna använder inte heller samma modeller av skruvar, bultar och muttrar så ett stort grundurval av nycklar och en del specialverktyg kan vara bra att införskaffa.

Se också till att du har bra skåp att förvara dina verktyg i så de är lätt att hitta när du behöver dem. Du vill inte ha dina verktyg överallt på golvet, det är varken bra för säkerheten eller om du behöver hitta rätt verktyg. Du vill att din verkstad ska se städad ut så kunderna känner förtroende för dig när de kommer in och bokar tid.