Anlita experter vid olika entreprenader

Om ni är en bostadsrättsförening så gäller det i de flesta fall att anlita experter vid olika entreprenader då något ska åtgärdas på de fastigheter som föreningen äger. Det gäller att man regelbundet underhåller sina byggnader och ser till så att allt fungerar som det ska. Som ägare av lägenhet så är man medlem i den bostadsrättsförening som tillsammans har ansvar för allt som rör föreningen.

Årligen så är det en årsstämma där en styrelse utses som sköter allt det praktiska i föreningen. Det är också där alla stora beslut fattas. Det kan vara att det börjar vara dags för ett stambyte i fastigheten. Det är ett stort ingrepp i fastigheterna samtidigt så ökar detta den livskvalitet för de som bor i fastigheterna och även ökar värdet på fastigheten. Om det är så att det är ett stambyte på gång så kontakta företaget Frakka för konsultation i ämnet. Som expert inom området så kan de hjälpa till med både upphandling och projektledning genom hela stambytet.

För den dagliga driften så kanske föreningen anställt en fastighetsskötare som kollar igenom och åtgärdar det enklare sakerna i fastigheten. Man ansvarar för både en inre och yttre skötseln av de fastigheter som man har ansvar för. Det kan vara mindre reparationer som man själv klarar av att hantera. Det kan vara enklare saker som att byta belysning i trapphus och avdelningar med förråd. Det är en mycket viktig person och en daglig kontakt med hyresgäster gör att fastighetsskötaren oftast snabbt får veta om något behöver åtgärdas.

Tackla ett nybygge

När någon får för sig att bygga ett nytt hus blir ofta många firmor inkopplade. Beroende på hur stor entreprenad man har och vilka expertiser firman kan erbjuda i olika skeden kan man antingen ta över hela projektet, stora aspekter av det eller bara en av delarna.

Totalentreprenaden

De som kan hantera både projekteringen och utförandet av arbetena från grunden till färdigt hus kallas för totalentreprenader. Beställaren anger ett funktionskrav och entreprenadens första uppgift är att utreda och projektera arbetsutförandet så de kan uppfylla det funktionskrav som ställts. Entreprenören följer regel ABT 06. Om det dock förefaller att beställaren föreskriver delar av arbetsutförandet med specifika tekniska lösningar ska entreprenören endast utföra arbete på det sätt beställaren anvisat. Men endast om det är möjligt att utföra detta fackmässigt. Om det visar sig att beställaren angivit något som inte följer de miljöprinciper som förväntas upprätthållas idag är det viktigt att hänvisa dem till de rätta platserna där sådan information kan erhållas.

Utförandeentreprenad

Som en utförandeentreprenad tar man ansvaret för själva utförandet medan beställaren själv står för projekteringen. Alternativt har de anlitat en arkitekt som sköter den delen. I detta fall saknas funktionskraven som ställs på en totalentreprenad, men utförandet måste fortfarande vara fackmässigt. Ansvaret för funktionsduglighet ligger i detta fall inte på entreprenören utan på den part som faktiskt utfört projekteringen. Så länge entreprenören följer ritningen och utför arbetet fackmässigt har denne gjort sin del. Beställaren är i sin tur ansvarig för att entreprenaden uppfyller den avsedda funktionen. Detta betyder att beställaren inte bara har ett viktigt ansvar i projekteringen av entreprenaden utan även behöver inspektera arbetet under utförandet för att det överensstämmer med underlaget som tagits fram.

Totalrivning av byggnader

När man arbetar som entreprenör händer det att man får förfrågan om ett jobb som inkluderar eller består helt och hållet av rivningen av en byggnad. Har man aldrig tidigare gjort detta är det viktigt att man förbereder sig rätt för att kunna utföra jobbet säkert.

Många får fortfarande bilden av enorma järnkulor som svingas in i byggnaden när det ska rivas. Detta är en bild som filmvärlden har varit duktig på att bränna fast i minnet. Men det är också en väldigt riskfylld teknik då kulan aldrig kan kontrolleras fullt ut.

Idag har man betydligt bättre alternativ tillgängliga. En metod många också har sett är att spränga byggnader. Detta kan göras med väldigt hög precision, men kräver samtidigt rätt kompetens. Har man ingen på företaget som kan hantera sprängämnen behöver man i sin tur hitta något man kan anlita för ett sådant projekt.

Demontering är dock en av de vanligaste metoderna och betyder att man byggnadens olika material demonteras och särskiljs från varandra. Även denna metod använder sig av en rad olika specialverktyg beroende på omständigheterna. Saknar man tillgång till dessa går de alltid att hyra från företag som AMAS. Denna metod är ofta att föredra då det betyder att man kan återvinna alla värdefulla material och säkert göra sig av med potentiellt miljöfarligt avfall som uppstår.

Totalrivning är ofta något man beslutar om när man vill uppföra en byggnad på en tomt där det redan står en annan. Detta är lika sant för villor som för stora flervåningshus. Det händer dock även att hus rivs för att de bedömts vara osäkra. I dessa fall handlar det mer om att bara riva det existerande än vad platsen kommer att användas till efteråt.

För mer vägledning om hantering av avfall från rivning kan man läsa om hur detta omfattas av plan- och byggnadslagen på Boverket.

Internetnärvaro för entreprenörer

Världen har blivit mycket mer digitaliserad på förhållandevis kort tid. Många entreprenörer som är verksam idag var även det när företag först började se fördelarna med att kunna skicka och ta emot e-post. Att inte ha en närvaro på nätet idag kan betyda att man går miste om många potentiella kunder.

Precis som vilket företag som helst idag är det viktigt för en entreprenör att etablera en tydlig internetnärvaro. Enligt undersökningar utförda av Kantar Sifo vänder sig Svenskar till internet för att hitta varor och tjänster. Men samtidigt har det konstaterats att nästan hälften av småföretagen i Sverige inte har en egen webbplats.

Till skillnad från alla varor som fritt säljs online idag arbetar entreprenörer väldigt lokalt. Någon som bor i Kiruna tänker ju inte två gånger på att skicka efter något från en butik i Malmö, men om samma person behöver hjälp av en entreprenadfirma vänder de sig alltid till någon som är verksam inom kommunen. När då denna person söker efter en entreprenadfirma att anlita kommer de kanske göra en sökning på ”entreprenad Kiruna”. Och den entreprenad i Kiruna som inte har ett webbplats kommer nästan garanterat att gå miste om detta jobb.

Det behövs inga specialkunskaper att sätta upp ett webbplats idag då detta är en tjänst som lätt kan köpas. Företag som SiteDirect kan snabbt och enkelt bygga upp en fungerade webbplats åt en som man sedan kan fylla med alla tjänster man kan tillhandahålla och alla olika sätt privatpersoner och företag kan komma i kontakt med en.

Det går självfallet att med enkla tips och lite eget arbete bygga upp en sajt helt själv också. Men tänk på att webbplatsen många gånger kommer vara det första intrycket man ger till en potentiell kund. Därför är det så viktigt att få ett professionellt utseende på den.

Leverera tjänster till offentlig sektor

Stora jobb innebär oftast både stora pengar och utmaningar. När man levererar tjänster till privatpersoner går jobb sällan upp till riktigt stora skalor. Det kan dock bli väldigt stora när man levererar tjänster till offentlig sektor. För de som ännu inte gjort detta men flörtat med idén tänkte vi tipsa om hur detta går till.

Processen – steg för steg

När en offentlig aktör behöver köpa in en vara eller tjänst går de igenom en process kallat offentlig upphandling. Detta regleras av tydliga lagar och riktlinjer och ser ut som följer:

 1. Annons. Den upphandlande myndigheten lägger ut en annons på en sajt som denna.
 2. Förfrågningsunderlag. I det tillhörande dokumentet beskrivs vad som ska upphandlas och vilka krav som ställs på varan/tjänsten och leverantören.
 3. Anbud. Intresserande företag lämnar in sitt anbud och tävlar sinsemellan om att bli leverantör.
 4. Utvärdering. Myndigheten utvärderar sedan alla de anbud som kommit in.
 5. Tilldelningsbeslut. Myndigheten beslutar om vilket företag som vinner upphandlingen.
 6. Överklagande. Om någon av de andra som lämnad anbud vill överklaga beslutet går detta att göra nu.
 7. Avtal. Efter eventuella överklaganden tecknar myndigheten ett avtal med det vinnande företaget.

Att vinna en upphandling

Till skillnad från när man lämnar in ett anbud till ett annat företag om att bli leverantör finns det inget utrymme för förhandling i offentlig upphandling. Detta understryker vikten av att lämna sitt absolut bästa anbud direkt och inte förvänta sig förhandla fram en kompromiss. Eftersom det inte finns en andra chans är det rekommenderat att ta hjälp från någon som kan offentlig upphandling när man är helt ny till processen. De kan hjälpa en att formulera ett korrekt anbud och se till att man gör det så konkurrenskraftigt som möjligt.

Offentliga uppgifter

Offentlig upphandling är offentlig på mer än ett sätt. Det är fullt möjligt att ta del av tidigare upphandlingar och anbud för dessa. Allt anses vara offentliga uppgifter och medan man kan begära sekretess av eventuella känsliga uppgifter finns ingen garanti för att dessa kommer att sekretessbelagda. Myndigheterna har inget krav på sig att uppfylla dessa förfrågningar, men kan man göra det klart och tydligt varför en del uppgifter skulle kunna skada ens verksamhet om de skulle lämnas ut kommer myndigheten åtminstone överväga denna förfrågning.

Rätt verktyg för jobbet

Att jobba som entreprenad betyder att man får en hel del variation i sina arbetsuppgifter, åtminstone utslaget på sikt. Naturligtvis kommer det finnas många jobb man utför om och om igen för olika kunder, men i det stora hela kan man som entreprenad erbjuda många olika typer av tjänster i flera områden.

Det absolut viktigaste verktyget man har i företaget är personalen. Det gäller att ha kunniga och flitiga medarbetare om man skapa sig ett gott rykte, få in fler kunder och växa företaget. Ju fler projekt man vill kunna ta sig an desto mer kompetens behöver man ju i företaget. Som tur är behöver man ju dock inte kunna göra allt för att arbeta som entreprenad tack vare att man många gånger lika gärna kan använda sig av underentreprenader och underleverantörer för speciella projekt.

Lite på samma sätt kan man tänka sig de fysiska verktyg och maskiner man behöver för att kunna utföra alla potentiella jobb man tar sig an. Det finns många situationer där man behöver ett specifikt verktyg eller en specifik maskin, men det verktyget eller maskiner har man sedan nästan ingen användning för i alla andra arbetet man utför. Det är ju av denna anledning företag som AMAS alltid kan ge en alternativet att köpa, hyra eller leasa de verktyg man behöver.

Just leasingen har varit ett alternativ många har funnit varit praktiskt. I en artikel på sajten Entreprenad menar man att hundratals miljoner kronor betalas i onödan varje år av Svenska entreprenadföretag som väljer att köpa sin utrustning. Där poängterar man bland annat att vid leasing är hyran helt avdragsgill, vilket sänker det beskattningsbara resultatet, företaget behöver inte binda sitt kapital och kan använda rörelsekapitalet mer effektivt och att företaget heller inte behöver ansvara för restvärdet av maskinen eller utrustningen vid leasing.

Att starta entreprenad

Att starta en entreprenadfirma är inte en liten sak och det finns mycket att tänka på om man vill få en bra start. Här tittar vi på några sidor av att starta eget med fokus på just entreprenad.

Det första, och detta gäller alla olika områden, är att man ska gilla det man gör. Om man hellre skulle jobba med något annat bör man absolut inte försöka starta eget inom detta eller något annat fält. Som egen företagare kommer man att behöva lägga ned en väldigt massa tid på både själva arbetet och på att driva företaget. Och mest troligt kommer man behöva göra det för ganska låg lön den första tiden.

En annan sak man måste tänka på oavsett vad man startar för typ av företag är att hålla koll på alla papper och ge sig den på att hålla en sådan bra bokföring som möjligt. Detta är A och O som egen företagare. Det är värt att spendera tid på att lära sig hur man gör allt detta, men det finns också hjälp att få i detta område.

När det kommer till verktygen man behöver för att utföra jobb inom entreprenad kommer man stirra på väldigt dyra prislappar i många fall. Ett bra alternativ när det kommer till maskiner är att leasa dem istället för att ta lån för att kunna köpa. På så sätt får man det man behöver och för en ofta rimlig månadskostnad.

Marknadsföring är något som alla företag måste tänka på, men inom entreprenad är det ofta mun till mun metoden som verkligen fungerar bäst. När man börjar är det värt att ta hjälp av familj och vänner att rekommendera en till andra och sedan se till att göra ett så pass bra jobb att detta går vidare. För det är svårt att skaffa sig ett bra rykte, men ett dåligt rykte kan man skaffa väldigt enkelt.

Beroende på vad för typ av arbete man håller på med kan man också ha lyxen att få sätta upp något som meddelar alla i omgivningen vem som arbetar där. Bara något så enkelt som att sätta upp en flagga med ens företagsnamn på där man jobbar kan ge bra effekt. En flagga är något man snabbt kan få tillverkat åt en i en form eller annan beroende på vilka uppsättningsmöjligheter man har.

 

Mervärde för de anställda

Att få sina anställda att känna sig uppskattade och vara nöjda med sin arbetsplats kan ibland vara svårt. Det är så mycket annat man som företagsledare måste hinna med vilket gör att vissa delar ibland kan bli lidande.

Det finns dock många sätt du kan använda dig av för att höja glädjen på arbetsplatsen och ge de anställda mervärden som gör det mer attraktivt att jobba där.

Ett exempel är att anordna en kick-off eller after work så att de anställda också får träffas utanför arbetsplatsen. De kan då lära känna varandra djupare och gruppen svetsas samman ytterligare.

Du kan också ge de anställda möjlighet att lära sig nya saker. Att gå en HLR-utbildning eller liknande kan vara ett sätt att ge de anställda kunskaper de känner att de har nytta av även utanför jobbet.

Att ge sina anställda möjlighet att utvecklas är en av de viktigaste aspekterna av att ha ett företag och det är inte bara bra för de anställda. Du tjänar också på det. Anställda som känner att de utvecklas kommer också vara mer nöjda och chansen blir då större att stannar kvar på företaget.

Du bör därför kontinuerligt fundera över vad du kan göra för att dina anställda ska trivas. En kick-off eller liknande kan absolut vara en bra start med det viktigaste arbetet är det som sker varje dag. Att ge sina anställda positiv feedback och på annat sätt visa att man ser de är nog så viktigt. Det kan också ge ringar på vattnet där de anställda börjar berömma varandra och man har på så sätt förbättrat stämningen på arbetsplatsen.

Att tänka på vid nybyggnation av hus

I takt med att huspriserna stiger väljer fler och fler att bygga nytt, en spännande utveckling både för näringslivet och städernas framtida arkitektur. Individualismen lockar oss att tänka utan för boxen och främjar människors kreativa sidor. Som en följd får vi mångfacetterade entreprenörer, men var noga när du väljer!

Det är viktigt att du tar god tid på dig i val av entreprenör, det är grundläggande för ett lyckat samarbete. Juristen Sofia Hellsing på Villaägarnas riksförbund listar några exempel på hur man kan kolla upp en firma:

 • Be om referenser från tidigare kunder
 • Kontrollera om företaget finns på Råd&Röns svarta lista
 • Kontakta den lokala konsumentvägledaren i er kommun för att höra om det kommit in klagomål på den firma ni tänkt anlita.  
 • Kontrollera att företaget har dom behörigheter som dom utger sig för att ha
 • Kolla om företaget har F-skattesedel och är momsregistrerade
 • Ta en kreditupplysning på företaget
 • Sök information på internet (Men tänk på att alla omdömen kanske inte är äkta) 

Gå med fördel in på Boverkets hemsida där du kan läsa om byggregler, bidrag och garantier, lag och rätt, boende och mycket mer. Att vara påläst själv om vad som gäller kring ett nybyggnadsprojekt ger dig bättre förutsättningar för att aktivt kunna delta i processen.

Riva och bygga nytt

Många gånger så kan det vara enklare att riva en fastighet och bygga nytt då det är allt för mycket jobb med att få det hus som står idag kräver allt för mycket arbete innan det blir som man vill ha det.

Att riva en byggnad kräver ett rivningslov från den kommun man bor i, när du fått detta rivningslov så gäller det att på ett effektivt sätt riva den aktuella fastigheten. Anlitar du ett företag som sköter rivningen så slipper du fundera så mycket på planeringen av detta. Det går också att kombinera att en firma sköter vissa delar och du gör det du själv kan riva.

När fastigheten är nere och materialet ligger där så finns det bra möjligheter idag att ta reda på detta. Det går att på plats krossa och flisa det som är brännbart på ett smidigt sätt, kontakta RGS90 som arbetar med marksanering och även mobila tjänster som materialkross. När huset är rivet så kan man enkelt krossa och göra flis av det som går att använda till energiåtervinning.

När huset är rivet och allt material bortforslat så börjat planeringen av den ny byggnaden som ska stå där det gamla stod. Fördelarna med att bygga på en äldre tomt är att allt med vatten och el finns redan så detta går smidigt att använda sig av. Kolla upp så att el, vatten och avlopp är av den standard som behövs i ett modernt hus.