Investera i nya maskiner

Behöver du investera i en stor maskin för att få ditt företag att växa behöver du tänka ut en strategi kring denna investering. Du behöver undersöka hur stora intäkter maskinen kommer att generera i förhållande till kostnaden för att köpa in maskinen.

Här hittar du en enkel investeringskalkyl. Om din kalkyl visar att maskinen kommer att generera tillräckligt stora intäkter är ofta finansiering enkel att finna. Hjälp med finansiering kan du bland annat få av Lantmännen. När detta är klart är allt du behöver göra att leta upp en återförsäljare för den maskin du behöver och köpa en helt ny maskin.

Maskinhandlare

Är du säker på att du har full beläggning för en ny stor maskin, att maskinen kommer att generera intäkter och du har finansieringen klar gäller det bara att välja rätt maskin. Är maskinen du behöver en entreprenadmaskin finns det ofta ett antal olika fabrikat och modeller i olika prisklasser. Lika viktigt som att hitta rätt modell är att hitta rätt återförsäljare som kan erbjuda service och underhåll av maskinen. Skall du ersätta en maskin kan det vara avgörande att hitta en handlare som kan ta din gamla maskin i inbyte och ge dig bra betalt för denna maskin.

Begagnade maskiner

Begagnade maskiner är billigare än nya och kan vara lättare att hitta finansiering för. Letar du efter en ovanlig typ av maskin kan den vara svår att hitta i Sverige. Exportindustri.se är en e-handelsportal för maskiner, du kan börja söka här för att hitta maskinen du söker. Här hittar du begagnade maskiner av olika typer och fabrikat från Europa och Sydamerika. Här får du hjälp att hitta maskinen och att frakta hem den. Vill du byta upp dig till en ny maskin och behöver sälja din gamla maskin är detta en handelsplats för dig. Är maskinen svår att sälja i Sverige hittar du här köpare från andra länder.

Totalrivning av byggnader

När man arbetar som entreprenör händer det att man får förfrågan om ett jobb som inkluderar eller består helt och hållet av rivningen av en byggnad. Har man aldrig tidigare gjort detta är det viktigt att man förbereder sig rätt för att kunna utföra jobbet säkert.

Många får fortfarande bilden av enorma järnkulor som svingas in i byggnaden när det ska rivas. Detta är en bild som filmvärlden har varit duktig på att bränna fast i minnet. Men det är också en väldigt riskfylld teknik då kulan aldrig kan kontrolleras fullt ut.

Idag har man betydligt bättre alternativ tillgängliga. En metod många också har sett är att spränga byggnader. Detta kan göras med väldigt hög precision, men kräver samtidigt rätt kompetens. Har man ingen på företaget som kan hantera sprängämnen behöver man i sin tur hitta något man kan anlita för ett sådant projekt.

Demontering är dock en av de vanligaste metoderna och betyder att man byggnadens olika material demonteras och särskiljs från varandra. Även denna metod använder sig av en rad olika specialverktyg beroende på omständigheterna. Saknar man tillgång till dessa går de alltid att hyra från företag som AMAS. Denna metod är ofta att föredra då det betyder att man kan återvinna alla värdefulla material och säkert göra sig av med potentiellt miljöfarligt avfall som uppstår.

Totalrivning är ofta något man beslutar om när man vill uppföra en byggnad på en tomt där det redan står en annan. Detta är lika sant för villor som för stora flervåningshus. Det händer dock även att hus rivs för att de bedömts vara osäkra. I dessa fall handlar det mer om att bara riva det existerande än vad platsen kommer att användas till efteråt.

För mer vägledning om hantering av avfall från rivning kan man läsa om hur detta omfattas av plan- och byggnadslagen på Boverket.

Internetnärvaro för entreprenörer

Världen har blivit mycket mer digitaliserad på förhållandevis kort tid. Många entreprenörer som är verksam idag var även det när företag först började se fördelarna med att kunna skicka och ta emot e-post. Att inte ha en närvaro på nätet idag kan betyda att man går miste om många potentiella kunder.

Precis som vilket företag som helst idag är det viktigt för en entreprenör att etablera en tydlig internetnärvaro. Enligt undersökningar utförda av Kantar Sifo vänder sig Svenskar till internet för att hitta varor och tjänster. Men samtidigt har det konstaterats att nästan hälften av småföretagen i Sverige inte har en egen webbplats.

Till skillnad från alla varor som fritt säljs online idag arbetar entreprenörer väldigt lokalt. Någon som bor i Kiruna tänker ju inte två gånger på att skicka efter något från en butik i Malmö, men om samma person behöver hjälp av en entreprenadfirma vänder de sig alltid till någon som är verksam inom kommunen. När då denna person söker efter en entreprenadfirma att anlita kommer de kanske göra en sökning på ”entreprenad Kiruna”. Och den entreprenad i Kiruna som inte har ett webbplats kommer nästan garanterat att gå miste om detta jobb.

Det behövs inga specialkunskaper att sätta upp ett webbplats idag då detta är en tjänst som lätt kan köpas. Företag som SiteDirect kan snabbt och enkelt bygga upp en fungerade webbplats åt en som man sedan kan fylla med alla tjänster man kan tillhandahålla och alla olika sätt privatpersoner och företag kan komma i kontakt med en.

Det går självfallet att med enkla tips och lite eget arbete bygga upp en sajt helt själv också. Men tänk på att webbplatsen många gånger kommer vara det första intrycket man ger till en potentiell kund. Därför är det så viktigt att få ett professionellt utseende på den.

Att tänka på byggmaterialet

Som entreprenör har man ett ansvar att använda rätt material i rätt situationer. Byter man material på grund av tillgänglighet, kostnad eller någon annan anledning, kan det betyda problem i framtiden.

Till att börja med behöver man ju använda material som verkligen håller för de projekt de ska användas till. Byggmaterial utsätts för en mängd stress och måste kunna stå år ut och år in utan att ge vika. Detta är ju anledningen till att dessa material stresstestat ordentligt. Ibland kan det även finnas anledningar att testa dem vid upprättandet av mer ovanliga konstruktioner. En typ av test som kan utföras är med så kallade trådtöjningsgivare, baserad på gedigen teknologi och mäter mer eller mindre förändring i resistens beroende på hur ett material töjs.

Byggmaterial är något som bör ses över utifrån många olika perspektiv. Ett som är på tal allt oftare på senare tid är ju miljöperspektivet. Allt material man använder måste komma från någonstans och när vi använder naturresurser för att få fram byggmaterial har det alltid någon form av inverkan. Något som gemene man sällan är väldigt informerad om men entreprenadfirmor vet mycket väl, är att utökad infrastruktur och tillväxt i stadsmiljöer är något som kräver enorma mängder sand, grus och sten. Det är av stor vikt att vi tänker på hållbar tillväxt i dessa områden.

Kostnaden är som sagt en faktor och något man inte bara behöver se till när det gäller sina egna utgifter utan även ur kundens. Kan inte kunden acceptera att man använder ett dyrare material kan man ju inte byta till ett billigare som istället löper risken att inte hålla för den stress det kommer att utsättas för. Användning av undermåliga material är något man inte ska författa sig med och det är något man bör informera sina kunder om så de förstår varför de kanske behöver spendera mer än de först tänkt.

Leverera tjänster till offentlig sektor

Stora jobb innebär oftast både stora pengar och utmaningar. När man levererar tjänster till privatpersoner går jobb sällan upp till riktigt stora skalor. Det kan dock bli väldigt stora när man levererar tjänster till offentlig sektor. För de som ännu inte gjort detta men flörtat med idén tänkte vi tipsa om hur detta går till.

Processen – steg för steg

När en offentlig aktör behöver köpa in en vara eller tjänst går de igenom en process kallat offentlig upphandling. Detta regleras av tydliga lagar och riktlinjer och ser ut som följer:

 1. Annons. Den upphandlande myndigheten lägger ut en annons på en sajt som denna.
 2. Förfrågningsunderlag. I det tillhörande dokumentet beskrivs vad som ska upphandlas och vilka krav som ställs på varan/tjänsten och leverantören.
 3. Anbud. Intresserande företag lämnar in sitt anbud och tävlar sinsemellan om att bli leverantör.
 4. Utvärdering. Myndigheten utvärderar sedan alla de anbud som kommit in.
 5. Tilldelningsbeslut. Myndigheten beslutar om vilket företag som vinner upphandlingen.
 6. Överklagande. Om någon av de andra som lämnad anbud vill överklaga beslutet går detta att göra nu.
 7. Avtal. Efter eventuella överklaganden tecknar myndigheten ett avtal med det vinnande företaget.

Att vinna en upphandling

Till skillnad från när man lämnar in ett anbud till ett annat företag om att bli leverantör finns det inget utrymme för förhandling i offentlig upphandling. Detta understryker vikten av att lämna sitt absolut bästa anbud direkt och inte förvänta sig förhandla fram en kompromiss. Eftersom det inte finns en andra chans är det rekommenderat att ta hjälp från någon som kan offentlig upphandling när man är helt ny till processen. De kan hjälpa en att formulera ett korrekt anbud och se till att man gör det så konkurrenskraftigt som möjligt.

Offentliga uppgifter

Offentlig upphandling är offentlig på mer än ett sätt. Det är fullt möjligt att ta del av tidigare upphandlingar och anbud för dessa. Allt anses vara offentliga uppgifter och medan man kan begära sekretess av eventuella känsliga uppgifter finns ingen garanti för att dessa kommer att sekretessbelagda. Myndigheterna har inget krav på sig att uppfylla dessa förfrågningar, men kan man göra det klart och tydligt varför en del uppgifter skulle kunna skada ens verksamhet om de skulle lämnas ut kommer myndigheten åtminstone överväga denna förfrågning.

Hitta bra leverantörer

Som entreprenör inom bygg och fastighetsbranschen är det viktigt att hitta bra leverantörer. Många gånger så kanske det står och faller med att leveranserna sker på utsatt tid och att produkterna är de rätta för det arbete som ska utföras.

Som byggentreprenör så vill man arbeta med andra som man känner att det fungerar bra med. BB Gruppen är ett företag som arbetar inom lås, säkerhet och detaljer för inredning. Ett kompetent företag som funnits sedan slutet av 50-talet. De har byggt upp ett nätverk av bra kompetens och produkter som kommer väl till pass för alla byggföretag, fastighetsbolag och andra.

Genom att anlita leverantörer med erfarenhet så vet man att det fungerar med allt som har med bygget att göra. Leveranserna kommer när de ska och man behöver inte fundera om det är fel produkter som dyker upp på arbetsplatsen. Att kunna lita på sin leverantör är viktigt för att arbetet ska kunna fullföljas utan problem. Det är gott att ha ett förtroende för sina leverantörer.

Det är viktigt att man genomför upphandlingar då det är fråga om stora partier av något för bygget och att avtal skrivs för leveranser och den service förutom installation av produkterna. Avtalen finns för att kunna falla tillbaka på om det inte utförts rätt eller något annat blir fel. Då båda parter är överens så kan affären genomföras och förhoppningsvis så stöter man inte på patrull.

Skogsentreprenörer

Det svenska skogsbruket är en stor arbetsgivare i Sverige och många arbetar som skogsentreprenör idag. Antingen arbetar man för ett stort skogsbolag eller som egen företager inom skogsbruket. Verksamheten utvecklas och idag så pratas det nyckeltal, regelverk och arbetsmiljö bland annat för den som arbetar i skogen.

För att vara effektiv så gäller det att arbeta i en ergonomisk och trivsam arbetsmiljö. Om man tittar på en modern skotare från Komatsu så ser man verkligen hur utvecklingen har gått framåt. Med dessa moderna maskiner så har produktiviteten ökat och förarna får en trivsammare arbetsmiljö.

Det forskas en hel del om skogsentreprenörer, skogsvård och annat och något som är aktuellt är just hur tänket kring hur kostnadseffektiv man är som förare när det kommer till avverkning och hur man kör sin skogsmaskin. RECO är en utbildning som finns för att bli bättre förare av skogsmaskinen att arbeta mer produktivt till en mer effektiv och produktiv körning av sin skogsmaskin, det rör sig om en dags teori med halv dagar och praktiska övningar.

Dagens moderna skogsentreprenörer tänker mycket på arbetsmiljö men också den miljön man arbetar i, kan man dra ner på bränsleförbrukning och lösa andra problem som kan uppstå just i den miljön man arbetar i. Allt som kan förbättras både för vår milj, förarna arbetsmiljö är till fördel. Ska den som arbetar med skog orka så krävs ergonomiska lösningar i maskinerna och ska miljön orka så krävs det miljövänliga maskiner och hur man bästa nyttjar dessa.

Att tänka på vid nybyggnation av hus

I takt med att huspriserna stiger väljer fler och fler att bygga nytt, en spännande utveckling både för näringslivet och städernas framtida arkitektur. Individualismen lockar oss att tänka utan för boxen och främjar människors kreativa sidor. Som en följd får vi mångfacetterade entreprenörer, men var noga när du väljer!

Det är viktigt att du tar god tid på dig i val av entreprenör, det är grundläggande för ett lyckat samarbete. Juristen Sofia Hellsing på Villaägarnas riksförbund listar några exempel på hur man kan kolla upp en firma:

 • Be om referenser från tidigare kunder
 • Kontrollera om företaget finns på Råd&Röns svarta lista
 • Kontakta den lokala konsumentvägledaren i er kommun för att höra om det kommit in klagomål på den firma ni tänkt anlita.  
 • Kontrollera att företaget har dom behörigheter som dom utger sig för att ha
 • Kolla om företaget har F-skattesedel och är momsregistrerade
 • Ta en kreditupplysning på företaget
 • Sök information på internet (Men tänk på att alla omdömen kanske inte är äkta) 

Gå med fördel in på Boverkets hemsida där du kan läsa om byggregler, bidrag och garantier, lag och rätt, boende och mycket mer. Att vara påläst själv om vad som gäller kring ett nybyggnadsprojekt ger dig bättre förutsättningar för att aktivt kunna delta i processen.

Riva och bygga nytt

Många gånger så kan det vara enklare att riva en fastighet och bygga nytt då det är allt för mycket jobb med att få det hus som står idag kräver allt för mycket arbete innan det blir som man vill ha det.

Att riva en byggnad kräver ett rivningslov från den kommun man bor i, när du fått detta rivningslov så gäller det att på ett effektivt sätt riva den aktuella fastigheten. Anlitar du ett företag som sköter rivningen så slipper du fundera så mycket på planeringen av detta. Det går också att kombinera att en firma sköter vissa delar och du gör det du själv kan riva.

När fastigheten är nere och materialet ligger där så finns det bra möjligheter idag att ta reda på detta. Det går att på plats krossa och flisa det som är brännbart på ett smidigt sätt, kontakta RGS90 som arbetar med marksanering och även mobila tjänster som materialkross. När huset är rivet så kan man enkelt krossa och göra flis av det som går att använda till energiåtervinning.

När huset är rivet och allt material bortforslat så börjat planeringen av den ny byggnaden som ska stå där det gamla stod. Fördelarna med att bygga på en äldre tomt är att allt med vatten och el finns redan så detta går smidigt att använda sig av. Kolla upp så att el, vatten och avlopp är av den standard som behövs i ett modernt hus.