Factoring för snabbare kassaflöde

Factoring är en finansiell transaktion där ett företag säljer sina fordringar till ett finansiellt företag (en faktor) för att omedelbart därefter få betalt. Faktorn samlar in betalning på fordringarna från företagets kunder.

Ett företag väljer givetvis factoring om det vill få kontanter snabbt, snarare än att vänta på fakturans sista betaldag. I svensk lag är kredittiden normalt 30 dagar, men företaget har rätt att överenskomma en kortare kredittid med kunden. Vanlig kredittid är numera tio dagar. Ett exempel på de som arbetar med factoring är Krea. Där det går att få mer information om vad som gäller och de kan även hjälpa dig som  företagare.

Bygger kontantsaldo

Factoring gör det möjligt för företag att bygga upp sitt kontantsaldo samt betala eventuella utestående åtaganden. Därför hjälper factoring företag att frigöra kapital som är bundet i kundfordringar och överför även standardrisken för fordringarna till faktorn.

Vad kostar det?

För att täcka sina kostnader tar factoringföretag ut det som vi kallar en ”factoringavgift”. Avgiften är en procentsats av samtliga de fordringar som är med i transaktionen. Priset som faktureringsföretag tar ut beror sammanfattningsvis på:

  • Branschen som företaget befinner sig i
  • Volymen på fordringar som ska tas med i beräkningen
  • Kvaliteten och kreditvärdigheten hos företagets kunder
  • Utestående dagar i fordringar (genomsnittliga utestående dagar)

Javisst, factoring kostar några procent av fakturabeloppet. Men om du istället får loss kontanter så kan du öka omsättningen och på så sätt vinna tillbaka den kostnaden.