Rätt verktyg för jobbet

Att jobba som entreprenad betyder att man får en hel del variation i sina arbetsuppgifter, åtminstone utslaget på sikt. Naturligtvis kommer det finnas många jobb man utför om och om igen för olika kunder, men i det stora hela kan man som entreprenad erbjuda många olika typer av tjänster i flera områden.

Det absolut viktigaste verktyget man har i företaget är personalen. Det gäller att ha kunniga och flitiga medarbetare om man skapa sig ett gott rykte, få in fler kunder och växa företaget. Ju fler projekt man vill kunna ta sig an desto mer kompetens behöver man ju i företaget. Som tur är behöver man ju dock inte kunna göra allt för att arbeta som entreprenad tack vare att man många gånger lika gärna kan använda sig av underentreprenader och underleverantörer för speciella projekt.

Lite på samma sätt kan man tänka sig de fysiska verktyg och maskiner man behöver för att kunna utföra alla potentiella jobb man tar sig an. Det finns många situationer där man behöver ett specifikt verktyg eller en specifik maskin, men det verktyget eller maskiner har man sedan nästan ingen användning för i alla andra arbetet man utför. Det är ju av denna anledning företag som AMAS alltid kan ge en alternativet att köpa, hyra eller leasa de verktyg man behöver.

Just leasingen har varit ett alternativ många har funnit varit praktiskt. I en artikel på sajten Entreprenad menar man att hundratals miljoner kronor betalas i onödan varje år av Svenska entreprenadföretag som väljer att köpa sin utrustning. Där poängterar man bland annat att vid leasing är hyran helt avdragsgill, vilket sänker det beskattningsbara resultatet, företaget behöver inte binda sitt kapital och kan använda rörelsekapitalet mer effektivt och att företaget heller inte behöver ansvara för restvärdet av maskinen eller utrustningen vid leasing.