Skogsentreprenörer

Det svenska skogsbruket är en stor arbetsgivare i Sverige och många arbetar som skogsentreprenör idag. Antingen arbetar man för ett stort skogsbolag eller som egen företager inom skogsbruket. Verksamheten utvecklas och idag så pratas det nyckeltal, regelverk och arbetsmiljö bland annat för den som arbetar i skogen.

För att vara effektiv så gäller det att arbeta i en ergonomisk och trivsam arbetsmiljö. Om man tittar på en modern skotare från Komatsu så ser man verkligen hur utvecklingen har gått framåt. Med dessa moderna maskiner så har produktiviteten ökat och förarna får en trivsammare arbetsmiljö.

Det forskas en hel del om skogsentreprenörer, skogsvård och annat och något som är aktuellt är just hur tänket kring hur kostnadseffektiv man är som förare när det kommer till avverkning och hur man kör sin skogsmaskin. RECO är en utbildning som finns för att bli bättre förare av skogsmaskinen att arbeta mer produktivt till en mer effektiv och produktiv körning av sin skogsmaskin, det rör sig om en dags teori med halv dagar och praktiska övningar.

Dagens moderna skogsentreprenörer tänker mycket på arbetsmiljö men också den miljön man arbetar i, kan man dra ner på bränsleförbrukning och lösa andra problem som kan uppstå just i den miljön man arbetar i. Allt som kan förbättras både för vår milj, förarna arbetsmiljö är till fördel. Ska den som arbetar med skog orka så krävs ergonomiska lösningar i maskinerna och ska miljön orka så krävs det miljövänliga maskiner och hur man bästa nyttjar dessa.