Skyddsutrustning i speciella miljöer

Oavsett vad vi arbetar med så ska vi vara rädda om oss och skydda oss om vi är i speciellt utsatta miljöer. Arbetsmiljön är en viktig del i vårt dagliga arbete och vissa yrken är mer utsatta än andra. Som anställd så har man rätt till adekvat utrustning för att kunna utföra sitt yrke. Även om riskerna ska begränsas från arbetsgivaren så finns det tillfällen då man är tvungen att använda sig av personlig skyddsutrustning i arbetet. Det kan vara vid speciella tillfällen då man utsätter sig för extra stor fara som man är tvungen att använda sig av skyddsutrustning.

Hörselskydd

I bullriga miljöer så är det viktigt att man har hörselskydd som fungerar för den miljö man befinner sig i. Det finns bra produkter idag som skyddar din hörsel vid höga ljud. Det ska framförallt vara bekvämt att använda dessa hjälpmedel som hörselskydd är. Arbetar man en hel dag med höga ljudnivåer så gäller det att man har bekväma hörselskydd.

Skyddsskor

Skyddsskor är bra att använda om man arbetar med tunga saker. Med stålhätta så skyddas fötterna ifall något tungt skulle ramla ner och träffa foten. Det brukar vara rejäla kängor som är tåliga mot det mesta. Det finns olika typer av skyddsskor för olika typer av arbeten, se till att använda rätt sorts skyddssko för det arbete som ska utföras.

Skyddskläder

Det räcker inte med vanliga arbetskläder ibland, man kan vara tvungen att ytterligare ta på sig skyddskläder för att minimera riskerna att skada sig. Se till att använda rätt sorts skyddskläder för det arbete som ska utföras. Det ska vara funktionella kläder som inte stör utförandet av arbetet.

Skyddshjälm

Många arbetsplatser kräver alla som vistas där att bära skyddshjälm. Detta är inte något som ska tas som en rekommendation utan ett allvarligt krav. Allt från allvarliga skador till dödsfall har skett när personer har valt att strunta i denna regel. En skyddshjälm är utvecklad för att absorbera hårda slag, som från ett fallande föremål, vara svårgenomträngligt och resistent mot eld.

Skyddshandskar

Händerna är utsatt för många risker i en rad olika jobb. När det finns specifika och allvarliga risker är det vanligt att skyddshandskar krävs av dem som utför arbetet. Det gäller dock att rätt handskar används. Använder man exempelvis för stora handskar kan risken att man fastnar i rörliga maskindelar öka, eller helt enkelt göra säkert arbete svårare.

Skyddsutrustning

Många jobb kräver utrustning utöver det du har närmast kroppen. På höga höjder behövs sele så du inte kan ramla ned och skada dig, för den som ska vara i vattnet behövs syre och de som ska vara i miljöer där luften kan vara skadlig behövs masker. För de som är i farliga miljöer behövs alla sakerna på samma gång, såsom brandmän och sanerare.