Renovera befintlig lokaler

Som företagare så kanske man äger sin egna fastighet med tillhörande verkstad och lagerbyggnader. Det kanske har kommit till en punkt då man måste renovera befintliga lokaler. Som vi alla vet så kommer den dagen förr eller senare och det är bara att ta tjuren vid hornen och åtgärda.

Det gäller att man som företag varit väl förberedd på detta och budgeterat för en eventuell renovering. Många gånger kan det bli en kostsam historia om det är stora byggnader som måste renoveras. Som tur är så finns det bra och smidiga lösningar för att få det hela lite billigare. Att använda sig av plåt av hög kvalité för både ytter- och innerväggar i lagerbyggnader så kan man sänka renoveringskostnaderna rejält. Du har säkert redan en budget för eventuella maskiner som går sönder och behöver bytas ut. Likaväl ska du ha en buffert för renoveringar som reflekterar skicket och åldern på lokalen. Kontakta gärna en besiktningsman som kan undersöka lokalen och ta fram en åtgärdsplan och berätta vilka delar som behöver bytas och inom vilken tidsram.

Det kan även vara läge för att fundera om man ska bygga ut då man ändå ska renovera och fixa till. Finns det ett behov för större lokaler så kan det vara en fördel att göra detta i samband med renoveringen så företaget får den plats som man kan vara i behov av. Även om kostnaderna ökar i och med en utbyggnad så får man tänka i ett längre perspektiv då företaget växer och får behov av mer yta. Det är också  billigare att bygga ut än att bygga helt nytt och beroende på verksamheten kan en flytt kosta väldigt mycket. Inom industrin skyr man flyttar in i det sista eftersom det är ett logistiskt gissel att frakta stora maskiner och tonvis med material mellan två lokaler.

Planering är allt då man ska renovera eller bygga om och till. Det kan vara en fördel att involvera några ur arbetsstyrkan i en grupp som får vara med och planera allt. Ställ frågan vilka behov som finns och vad som man bör tänka på för att få så effektiva lokaler som möjligt. De som dagligen ska arbeta i lokalerna kan ha många bra infallsvinklar på saker och ting i en ny eller renoverad byggnad. Men försök inte att detaljstyra renoveringen. Om din planering är bra behöver du bara lämna över planerna till hantverkarna och låta dem sätta igång. Dock kan det vara bra att boka in möten för genomgångar om vad som har gjorts och om tidsplanen håller.