Livet som skogsägare

Vid köp av vissa fastigheter idag kan det vara så att det tillkommer en bit skog som tillhör fastigheten. Oftast så kan det vara gamla jordbruksfastigheter där verksamheten har lagts ner och de byggnader som tillhör fastigheten säljs vidare. Oavsett vilken storlek som du har på din skog så är du en skogsägare och detta drivs oftast som enskild firma eller annan företagsform.

Det gäller att se till och ta hand om den skog man äger, det behöver gallras och kanske avverkas i vissa områden. Är det mycket skog som finns så kanske det till ock med kan vara värt att införskaffa maskiner som tar hand om en del av arbetet med den skog som finns. Man kan också anlita personer som redan har en skogsmaskin för att utföra avverkning och det som tillhör detta.

Beroende hur mycket det är frågan om i mängd så kanske de träd som fälls är för eget bruk med uppvärmning av det fastigheter som finns på gården. Är det mycket skog som fälls så kan det säljas vidare och man gör en vinst på det man säljer. Det finns en efterfrågan på timmer och det kan vara mycket gynnsamt att avverka och sälja större partier idag.

Återplantera där det har avverkats så efterkommande generationer också får sin del av kakan som skogen ger. Sverige har och är en stor skogsnation och det gäller att alla oavsett storlek vid ägande av skog tar vara på den på rätt sätt.

Leverera tjänster till offentlig sektor

Stora jobb innebär oftast både stora pengar och utmaningar. När man levererar tjänster till privatpersoner går jobb sällan upp till riktigt stora skalor. Det kan dock bli väldigt stora när man levererar tjänster till offentlig sektor. För de som ännu inte gjort detta men flörtat med idén tänkte vi tipsa om hur detta går till.

Processen – steg för steg

När en offentlig aktör behöver köpa in en vara eller tjänst går de igenom en process kallat offentlig upphandling. Detta regleras av tydliga lagar och riktlinjer och ser ut som följer:

 1. Annons. Den upphandlande myndigheten lägger ut en annons på en sajt som denna.
 2. Förfrågningsunderlag. I det tillhörande dokumentet beskrivs vad som ska upphandlas och vilka krav som ställs på varan/tjänsten och leverantören.
 3. Anbud. Intresserande företag lämnar in sitt anbud och tävlar sinsemellan om att bli leverantör.
 4. Utvärdering. Myndigheten utvärderar sedan alla de anbud som kommit in.
 5. Tilldelningsbeslut. Myndigheten beslutar om vilket företag som vinner upphandlingen.
 6. Överklagande. Om någon av de andra som lämnad anbud vill överklaga beslutet går detta att göra nu.
 7. Avtal. Efter eventuella överklaganden tecknar myndigheten ett avtal med det vinnande företaget.

Att vinna en upphandling

Till skillnad från när man lämnar in ett anbud till ett annat företag om att bli leverantör finns det inget utrymme för förhandling i offentlig upphandling. Detta understryker vikten av att lämna sitt absolut bästa anbud direkt och inte förvänta sig förhandla fram en kompromiss. Eftersom det inte finns en andra chans är det rekommenderat att ta hjälp från någon som kan offentlig upphandling när man är helt ny till processen. De kan hjälpa en att formulera ett korrekt anbud och se till att man gör det så konkurrenskraftigt som möjligt.

Offentliga uppgifter

Offentlig upphandling är offentlig på mer än ett sätt. Det är fullt möjligt att ta del av tidigare upphandlingar och anbud för dessa. Allt anses vara offentliga uppgifter och medan man kan begära sekretess av eventuella känsliga uppgifter finns ingen garanti för att dessa kommer att sekretessbelagda. Myndigheterna har inget krav på sig att uppfylla dessa förfrågningar, men kan man göra det klart och tydligt varför en del uppgifter skulle kunna skada ens verksamhet om de skulle lämnas ut kommer myndigheten åtminstone överväga denna förfrågning.

Rätt verktyg för jobbet

Att jobba som entreprenad betyder att man får en hel del variation i sina arbetsuppgifter, åtminstone utslaget på sikt. Naturligtvis kommer det finnas många jobb man utför om och om igen för olika kunder, men i det stora hela kan man som entreprenad erbjuda många olika typer av tjänster i flera områden.

Det absolut viktigaste verktyget man har i företaget är personalen. Det gäller att ha kunniga och flitiga medarbetare om man skapa sig ett gott rykte, få in fler kunder och växa företaget. Ju fler projekt man vill kunna ta sig an desto mer kompetens behöver man ju i företaget. Som tur är behöver man ju dock inte kunna göra allt för att arbeta som entreprenad tack vare att man många gånger lika gärna kan använda sig av underentreprenader och underleverantörer för speciella projekt.

Lite på samma sätt kan man tänka sig de fysiska verktyg och maskiner man behöver för att kunna utföra alla potentiella jobb man tar sig an. Det finns många situationer där man behöver ett specifikt verktyg eller en specifik maskin, men det verktyget eller maskiner har man sedan nästan ingen användning för i alla andra arbetet man utför. Det är ju av denna anledning företag som AMAS alltid kan ge en alternativet att köpa, hyra eller leasa de verktyg man behöver.

Just leasingen har varit ett alternativ många har funnit varit praktiskt. I en artikel på sajten Entreprenad menar man att hundratals miljoner kronor betalas i onödan varje år av Svenska entreprenadföretag som väljer att köpa sin utrustning. Där poängterar man bland annat att vid leasing är hyran helt avdragsgill, vilket sänker det beskattningsbara resultatet, företaget behöver inte binda sitt kapital och kan använda rörelsekapitalet mer effektivt och att företaget heller inte behöver ansvara för restvärdet av maskinen eller utrustningen vid leasing.

Att starta entreprenad

Att starta en entreprenadfirma är inte en liten sak och det finns mycket att tänka på om man vill få en bra start. Här tittar vi på några sidor av att starta eget med fokus på just entreprenad.

Det första, och detta gäller alla olika områden, är att man ska gilla det man gör. Om man hellre skulle jobba med något annat bör man absolut inte försöka starta eget inom detta eller något annat fält. Som egen företagare kommer man att behöva lägga ned en väldigt massa tid på både själva arbetet och på att driva företaget. Och mest troligt kommer man behöva göra det för ganska låg lön den första tiden.

En annan sak man måste tänka på oavsett vad man startar för typ av företag är att hålla koll på alla papper och ge sig den på att hålla en sådan bra bokföring som möjligt. Detta är A och O som egen företagare. Det är värt att spendera tid på att lära sig hur man gör allt detta, men det finns också hjälp att få i detta område.

När det kommer till verktygen man behöver för att utföra jobb inom entreprenad kommer man stirra på väldigt dyra prislappar i många fall. Ett bra alternativ när det kommer till maskiner är att leasa dem istället för att ta lån för att kunna köpa. På så sätt får man det man behöver och för en ofta rimlig månadskostnad.

Marknadsföring är något som alla företag måste tänka på, men inom entreprenad är det ofta mun till mun metoden som verkligen fungerar bäst. När man börjar är det värt att ta hjälp av familj och vänner att rekommendera en till andra och sedan se till att göra ett så pass bra jobb att detta går vidare. För det är svårt att skaffa sig ett bra rykte, men ett dåligt rykte kan man skaffa väldigt enkelt.

Beroende på vad för typ av arbete man håller på med kan man också ha lyxen att få sätta upp något som meddelar alla i omgivningen vem som arbetar där. Bara något så enkelt som att sätta upp en flagga med ens företagsnamn på där man jobbar kan ge bra effekt. En flagga är något man snabbt kan få tillverkat åt en i en form eller annan beroende på vilka uppsättningsmöjligheter man har.

 

Modern teknologi för företag

Vi har idag svårt att tänka oss ett samhälle utan teknologi då vi successivt blivit mer eller mindre beroende av den. Modern teknologi för företag är allt mer viktigt idag och det underlättar för många att använda sig av den teknologin.

Det är först när höststormarna kommer som vi märker av problemen den nya teknologin då strömförsörjningen går ner och vi blir utan Internet. Visst det är ett problem när man är utan ström då kan man inte arbeta med det som kräver elektricitet. Hur framtiden kommer att se ut blir spännande, kommer vi att sitta med konstant ström till våra datorer utan att bli avbrutna på grund av ett oväder. Utvecklingen går ständigt framåt och den är spännande att följa.

Även om ny teknologi medför en del problem så finns dock många fördelar med ny teknologi, molntjänster är en sådan. Varför ska man lagra i egen dator det som kan läggas på säkrare ställen och kommas åt oavsett vid vilken maskin man sitter. Det praktiska med det hela är att man själv slipper fundera på back-up på de dokument eller system som man använder. Sitter man med egen dator och den havererar och man inte gjort back-up så är allt borta.

Även inom verkstads- och annan industri så går utvecklingen  mot ett mer uppkopplats samhälle, vi ser skogsmaskiner som är uppkopplade och skickar information om dagens skörderesultat till företaget. Bilar med teknik som gör att de kan styra helt själv kan vara verklighet inom en snar framtid, redan idag så kan verkstäder koppla upp sig mot de moderna bilar det tar in för att undersöka hur status är på bilen.

Att tänka på vid nybyggnation av hus

I takt med att huspriserna stiger väljer fler och fler att bygga nytt, en spännande utveckling både för näringslivet och städernas framtida arkitektur. Individualismen lockar oss att tänka utan för boxen och främjar människors kreativa sidor. Som en följd får vi mångfacetterade entreprenörer, men var noga när du väljer!

Det är viktigt att du tar god tid på dig i val av entreprenör, det är grundläggande för ett lyckat samarbete. Juristen Sofia Hellsing på Villaägarnas riksförbund listar några exempel på hur man kan kolla upp en firma:

 • Be om referenser från tidigare kunder
 • Kontrollera om företaget finns på Råd&Röns svarta lista
 • Kontakta den lokala konsumentvägledaren i er kommun för att höra om det kommit in klagomål på den firma ni tänkt anlita.  
 • Kontrollera att företaget har dom behörigheter som dom utger sig för att ha
 • Kolla om företaget har F-skattesedel och är momsregistrerade
 • Ta en kreditupplysning på företaget
 • Sök information på internet (Men tänk på att alla omdömen kanske inte är äkta) 

Gå med fördel in på Boverkets hemsida där du kan läsa om byggregler, bidrag och garantier, lag och rätt, boende och mycket mer. Att vara påläst själv om vad som gäller kring ett nybyggnadsprojekt ger dig bättre förutsättningar för att aktivt kunna delta i processen.

Gräl, bråk och konflikter – att lösa konflikter på arbetsplatsen

Förr eller senare kan det uppstå osämja och i vissa fall även regelrätta gräl på de mest välfungerande av arbetsplatser. Detta behöver inte vara av ondo. I många fall kan konflikter, och deras lösning, vara en del av grupprocessen, och det som får företaget att utvecklas. Men vad gör man när konflikterna biter sig fast och parterna hamnar i ett låst läge? En långvarig och olöst konflikt kan förpesta en hel arbetsplats och leda till både sjukdomar, vantrivsel och uppsägningar.

En vanlig typ av konflikt är den som uppstår i samband med neddragningar och omorganisationer. Det kan handla om att någon kliver uppåt i hierarkin eller att det blir konkurrens om uppgifterna i samband med att två avdelningar slås samman. Här gäller det att chefen redan på ett tidigt stadium sakligt informerar medarbetarna om varför situationen uppstått, eller varför specifika beslut tagits. Konflikter som ofta anses vara svåra att lösa är också de så kallade värderingskonflikterna och även beteendekonflikterna, då dessa rör andra personers uppfattningar, värderingar eller personlighet och beteende.

Är då alla konflikter värda att lägga energi på? Ska man tro konfliktforskare är det faktiskt bättre att strunta i vissa av dem. I de fall där konflikten handlar om värderingar, beteende, mål eller ideal så är det svårt att nå någon enighet. I de fall när konflikten blivit låst och kanske även innefattar chefen på arbetsplatsen, kan det vara värt att ta in någon utomstående, som exempelvis arbetsgladje.se som specialiserat sig på att hjälpa företag och chefer att lösa konflikter på arbetsplatsen.

Det finns ett flertal metoder för att lösa den här typen av konflikter, det kan handla om att man upprättar ett policydokument som alla måste förhålla sig till eller någon annan form av kompromiss. Det kan även vara lämpligt att separera de grupper eller individer som är roten till problemet för att få arbetsro på i resten av gruppen, eller så kan ett alternativ för att undvika infekterade och långdragna konflikter vara att undersöka intresset för teambuilding. Det kan vara ovärderligt med regelbundna teambuildings övningar eftersom att dom aktivt främjar teamkänslan på arbetsplatsen, teambuilding kan också bidra till att personal och ledning kommer närmare varandra vilket i sin tur inte sällan resulterar i  ökad lojalitet.

Teambuilding är en aktivitet som i regel utförs utanför arbetet och bekostas av företaget men det är en investering som inget företag borde snåla med, med teambuilding får man valuta för pengarna. Det som är extra positivt när man väljer att göra sådana här övningar med sitt företag är att man kan skräddarsy teambuildingen så att den är anpassad efter de akuta behov som ni som företag eller arbetsgrupp behöver jobba på. Det kan handla om arbetsmoral eller att förbättra gruppsammanhållningen, ja eller precis det som ni vet med er att ni har problem med. Planera i förväg vilka mål ni har med teambuildingen och vad ni vill få ut av den och jobba för det genom att aktivt delta i de övningar som ingår i det teambuildande upplägget.

En arbetsplats som inte fungerar som den bör på grund av konflikter av olika slag är en arbetsplats som inte mår bra och det är oerhört viktigt ur flera aspekter att sådana problem åtgärdas omgående så att arbetsmiljön inte påverkas alltför negativt, det kan få oanade och oönskade konsekvenser.

Att starta ett aktiebolag

En av de mest populära företagsformerna idag är aktiebolag. Det finns många anledningar till varför man bör välja denna form och här tänkte vi titta lite närmare på detta och hur det går till att starta ett aktiebolag.

För- och nackdelar

Det finns både för- och nackdelar med aktiebolag. En av de största fördelarna är att bolaget och dess ägare är separata juridiska personer, vilket är ett stort skydd för ägarna som privatpersoner och skiljer dessa tydligt. Ägaren av ett aktiebolag är heller inte personligt ansvarig för bolagets skulder. Skulle företaget gå under riskerar man i regel att endast förlora aktiekapitalet, även om det finns undantag.

En av de tydligaste nackdelarna är ju att det är dyrare att starta ett aktiebolag än en enskild firma då man behöver ett aktiekapital. Det finns även ett större krav på administration i ett aktiebolag då man måste lämna in en årsredovisning varje år, och detta innebär även högre offentlighet. Slutligen är det mer komplicerat att lägga ned ett aktiebolag än en enskild firma. Läs mer om detta hos Citadellet Likvidationer AB.

Hur det går till

När man väl beslutat att starta ett aktiebolag behöver man upprätta en stiftelseurkund och en bolagsordning. Stiftelseurkunden ska innehålla det följande:

 • datumet den skrevs
 • hur mycket varje aktie kostar vid grundandet
 • hur många aktier som varje stiftare tecknar till sig
 • vilka som ska sitta i styrelsen och deras personuppgifter
 • namnet man har valt för aktiebolaget
 • om man betalar aktierna med apportegendom

Bolagsordningen ska i sin tur innehålla:

 • aktiebolagets namn
 • orten där bolagsstämman ska hållas
 • hur kallelsen till bolagsstämman ska ske
 • vilka ärenden som ska finnas med på årstämman
 • vilken verksamhet företaget ägnar sig åt
 • det registrerade aktiekapitalet
 • antalet aktier
 • hur många styrelseledamöter bolaget har
 • antingen antalet revisorer eller om bolaget inte ska ha en revisor
 • räkenskapsåret

Med dessa uppgifter klara kan man sedan gå vidare med att teckna aktier i företaget. Det är dock inte ett krav att varje stiftare faktiskt tecknar aktier i företaget. Man kan betala aktierna genom att sätta in pengar i ett speciellt konto just för detta. Aktiekapitalet för ett privat aktiebolag är minst 50 000 och 500 000 för ett publikt.

Ta sedan kontakt med banken som bolaget satt in kapitalet på. De kommer att behöva ta fram ett bankintyg som ska skickas in till Bolagsverket. De flesta banker kan dock lämna ett intyg direkt i e-tjänsten om man använder Bolagsverkets sådan.

Allt som är kvar då är att registrera företaget hos Bolagsverket, vilket måste göras senast sex månader efter alla stiftare har skrivit på stiftelseurkunden, och vänta på att Bolagsverket beslutar om registrering och ger företaget ett organisationsnummer.

Riva och bygga nytt

Många gånger så kan det vara enklare att riva en fastighet och bygga nytt då det är allt för mycket jobb med att få det hus som står idag kräver allt för mycket arbete innan det blir som man vill ha det.

Att riva en byggnad kräver ett rivningslov från den kommun man bor i, när du fått detta rivningslov så gäller det att på ett effektivt sätt riva den aktuella fastigheten. Anlitar du ett företag som sköter rivningen så slipper du fundera så mycket på planeringen av detta. Det går också att kombinera att en firma sköter vissa delar och du gör det du själv kan riva.

När fastigheten är nere och materialet ligger där så finns det bra möjligheter idag att ta reda på detta. Det går att på plats krossa och flisa det som är brännbart på ett smidigt sätt, kontakta RGS90 som arbetar med marksanering och även mobila tjänster som materialkross. När huset är rivet så kan man enkelt krossa och göra flis av det som går att använda till energiåtervinning.

När huset är rivet och allt material bortforslat så börjat planeringen av den ny byggnaden som ska stå där det gamla stod. Fördelarna med att bygga på en äldre tomt är att allt med vatten och el finns redan så detta går smidigt att använda sig av. Kolla upp så att el, vatten och avlopp är av den standard som behövs i ett modernt hus.

Utrusta din egen verkstad

Det kanske känns enkelt att starta en egen verkstad men det finns mycket att tänka på både gällande kapital och den utrustning du behöver för att underlätta och klara av ditt arbete.

verkstad

Idag spelar det ingen roll om du har all kompetens som krävs, det ställs höga krav på utrustningen och den lokal du ska använda och det är viktigare att du ser till att du har den rätta utrustningen istället för mycket utrustning. Kvalitét före kvantitet. Detta kommer att underlätta för dig och spara både din tid och din kropp i det långa loppet.

Då mycket av arbetet sker med bilen i luften så är billyften ett måste idag oavsett vilken typ av mekaniker du är. Även utrustning för att byta däck eller auto scanner för att snabbt kunna hitta vilket problem bilen har behövs då dagens bilar är fulla med elektronisk utrustning. Du behöver diagnostikutrustningen även om du bara ska göra en vanlig service på bilen. Biltillverkarna använder inte heller samma modeller av skruvar, bultar och muttrar så ett stort grundurval av nycklar och en del specialverktyg kan vara bra att införskaffa.

Se också till att du har bra skåp att förvara dina verktyg i så de är lätt att hitta när du behöver dem. Du vill inte ha dina verktyg överallt på golvet, det är varken bra för säkerheten eller om du behöver hitta rätt verktyg. Du vill att din verkstad ska se städad ut så kunderna känner förtroende för dig när de kommer in och bokar tid.