Att starta ett aktiebolag

En av de mest populära företagsformerna idag är aktiebolag. Det finns många anledningar till varför man bör välja denna form och här tänkte vi titta lite närmare på detta och hur det går till att starta ett aktiebolag.

För- och nackdelar

Det finns både för- och nackdelar med aktiebolag. En av de största fördelarna är att bolaget och dess ägare är separata juridiska personer, vilket är ett stort skydd för ägarna som privatpersoner och skiljer dessa tydligt. Ägaren av ett aktiebolag är heller inte personligt ansvarig för bolagets skulder. Skulle företaget gå under riskerar man i regel att endast förlora aktiekapitalet, även om det finns undantag.

En av de tydligaste nackdelarna är ju att det är dyrare att starta ett aktiebolag än en enskild firma då man behöver ett aktiekapital. Det finns även ett större krav på administration i ett aktiebolag då man måste lämna in en årsredovisning varje år, och detta innebär även högre offentlighet. Slutligen är det mer komplicerat att lägga ned ett aktiebolag än en enskild firma. Läs mer om detta hos Citadellet Likvidationer AB.

Hur det går till

När man väl beslutat att starta ett aktiebolag behöver man upprätta en stiftelseurkund och en bolagsordning. Stiftelseurkunden ska innehålla det följande:

 • datumet den skrevs
 • hur mycket varje aktie kostar vid grundandet
 • hur många aktier som varje stiftare tecknar till sig
 • vilka som ska sitta i styrelsen och deras personuppgifter
 • namnet man har valt för aktiebolaget
 • om man betalar aktierna med apportegendom

Bolagsordningen ska i sin tur innehålla:

 • aktiebolagets namn
 • orten där bolagsstämman ska hållas
 • hur kallelsen till bolagsstämman ska ske
 • vilka ärenden som ska finnas med på årstämman
 • vilken verksamhet företaget ägnar sig åt
 • det registrerade aktiekapitalet
 • antalet aktier
 • hur många styrelseledamöter bolaget har
 • antingen antalet revisorer eller om bolaget inte ska ha en revisor
 • räkenskapsåret

Med dessa uppgifter klara kan man sedan gå vidare med att teckna aktier i företaget. Det är dock inte ett krav att varje stiftare faktiskt tecknar aktier i företaget. Man kan betala aktierna genom att sätta in pengar i ett speciellt konto just för detta. Aktiekapitalet för ett privat aktiebolag är minst 50 000 och 500 000 för ett publikt.

Ta sedan kontakt med banken som bolaget satt in kapitalet på. De kommer att behöva ta fram ett bankintyg som ska skickas in till Bolagsverket. De flesta banker kan dock lämna ett intyg direkt i e-tjänsten om man använder Bolagsverkets sådan.

Allt som är kvar då är att registrera företaget hos Bolagsverket, vilket måste göras senast sex månader efter alla stiftare har skrivit på stiftelseurkunden, och vänta på att Bolagsverket beslutar om registrering och ger företaget ett organisationsnummer.

Riva och bygga nytt

Många gånger så kan det vara enklare att riva en fastighet och bygga nytt då det är allt för mycket jobb med att få det hus som står idag kräver allt för mycket arbete innan det blir som man vill ha det.

Att riva en byggnad kräver ett rivningslov från den kommun man bor i, när du fått detta rivningslov så gäller det att på ett effektivt sätt riva den aktuella fastigheten. Anlitar du ett företag som sköter rivningen så slipper du fundera så mycket på planeringen av detta. Det går också att kombinera att en firma sköter vissa delar och du gör det du själv kan riva.

När fastigheten är nere och materialet ligger där så finns det bra möjligheter idag att ta reda på detta. Det går att på plats krossa och flisa det som är brännbart på ett smidigt sätt, kontakta RGS90 som arbetar med marksanering och även mobila tjänster som materialkross. När huset är rivet så kan man enkelt krossa och göra flis av det som går att använda till energiåtervinning.

När huset är rivet och allt material bortforslat så börjat planeringen av den ny byggnaden som ska stå där det gamla stod. Fördelarna med att bygga på en äldre tomt är att allt med vatten och el finns redan så detta går smidigt att använda sig av. Kolla upp så att el, vatten och avlopp är av den standard som behövs i ett modernt hus.

Utrusta din egen verkstad

Det kanske känns enkelt att starta en egen verkstad men det finns mycket att tänka på både gällande kapital och den utrustning du behöver för att underlätta och klara av ditt arbete.

verkstad

Idag spelar det ingen roll om du har all kompetens som krävs, det ställs höga krav på utrustningen och den lokal du ska använda och det är viktigare att du ser till att du har den rätta utrustningen istället för mycket utrustning. Kvalitét före kvantitet. Detta kommer att underlätta för dig och spara både din tid och din kropp i det långa loppet.

Då mycket av arbetet sker med bilen i luften så är billyften ett måste idag oavsett vilken typ av mekaniker du är. Även utrustning för att byta däck eller auto scanner för att snabbt kunna hitta vilket problem bilen har behövs då dagens bilar är fulla med elektronisk utrustning. Du behöver diagnostikutrustningen även om du bara ska göra en vanlig service på bilen. Biltillverkarna använder inte heller samma modeller av skruvar, bultar och muttrar så ett stort grundurval av nycklar och en del specialverktyg kan vara bra att införskaffa.

Se också till att du har bra skåp att förvara dina verktyg i så de är lätt att hitta när du behöver dem. Du vill inte ha dina verktyg överallt på golvet, det är varken bra för säkerheten eller om du behöver hitta rätt verktyg. Du vill att din verkstad ska se städad ut så kunderna känner förtroende för dig när de kommer in och bokar tid.